Billetpris per person                    kr.  100,00

Medlemskort  pr. år                      kr. 30,00      skal medbringes ved 

                                                                                       danseaftnerne