Generalforsamling

  Afholdes onsdag den 23.02.2022

  i Verninge Forsamlingshus            kl. 19.00

  For årene 2020 og 2021

  Foreningen er vært med en kop kaffe og kringle.

 

  Venlig hilsen

  Conny Hansen

  Program følger senere