Den nye dagsorden vil kunne findes her, når coronarestriktionerne tillader at vi kan samles.