”Vi Danseglade”

Program for 2020

Dato           Sted                               kl.               Musik

03.Jan     Nr. Søby Forsamlingshus kl.19.30           Morten Holmegaard

17.Jan.    Ryslinge Forsamlingshus kl.19.30           Kim og Kurt

31.Jan.    Ullerslev Forsamlingshus kl.19.30          Hans Henrik

14.Feb.    Kværndrup Forsamlingshus  kl.19.30       Per Larsen

28.Feb.    Verninge Forsamlingshus     kl.18.00       Kurt½ Dempo Duo

        Generalforsamling

13.Mar.  Hårby Hallen                        kl.17.00       Kim og Hallo

       Jubilæumsfest

27.Mar.    Ullerslev Forsamlingshus       kl.19.30        Henrik Troelsen

24.Apr.     Kværndrup Forsamlingshus   kl.19.30         Hans Henrik

22.Maj.    Ryslinge Forsamlingshus        kl.19.30         Morten Holmegård og co

05.Juni    Nr. Søby  Forsamlingshus        kl.19.30         Kurt ½ dempo duo

19.Juni    Verninge Forsamlingshus         kl.19.30         Henrik Troelsen

03.Juli     Ullerslev Forsamlingshus         kl.19.30          Per Larsen

17.Juli.    Verninge Forsamlingshus         kl.19.30         Hans Henrik

31.Juli.    Kværndrup Forsamlingshus     kl.19.30          Henrik Troelsen

14.Aug.    Hårby Hallen                          kl.18.00           Dempo Duoen

28.Aug.    NR. Søby Forsamlingshus         kl.19.30           Stern Jensen

11.Sep.    Verninge Forsamlingshus         kl.19.30           Kurt ½dempoduo

25.Sep.    Ryslinge Forsamlingshus          kl.19.30           Kim og Kurt

09.Okt.    Ullerslev Forsamlingshus         kl.19.30           Sten Jensen

23.Okt.    Verninge Forsamlingshus          kl.19.30           Per Larsen

06.Nov.    Nr. Søby Forsamlingshus           kl.19.30           Morten Holmegaard

20.Nov.    Kværndrup Forsamlingshus       kl.19.30           Sten Jensen

04.Dec.    Hårby Hallen                            kl.18.00           Dempo Duoen

 

       

 

Hårby Hallen Svinget1                           5683 Hårby

Kværndrup Forsamlingshus Svendborgvej 39        5772 Kværndrup

Nr. Søby Forsamlingshus Rosenvej22 Nr. Søby      5792 Årslev

Ullerslev Forsamlingshus Odensevej 44         5540 Ullerslev

Verninge Forsamlingshus Fuglekildevej 85     5690 Tommerup

Ryslinge Forsamlingshus Gråbjergvej 16        5856 Ryslinge